สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบ่อระแหง 11 6 1 18 24 3 6 6 33
2 อนุชนศึกษา 9 7 9 25 24 12 6 6 42
3 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 9 5 1 15 19 4 12 7 35
4 บ้านท่ามะกา 8 12 8 28 33 18 6 6 57
5 บ้านเขากรวด 8 3 4 15 20 4 4 4 28
6 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 8 2 4 14 20 3 9 3 32
7 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 7 6 3 16 11 13 2 7 26
8 วัดตะคร้ำเอน 7 2 6 15 15 15 4 11 34
9 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 7 2 1 10 16 9 7 4 32
10 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 7 1 1 9 9 3 3 1 15
11 วัดสาลวนาราม 6 6 6 18 18 8 0 4 26
12 ราชประชานุเคราะห์ 45 6 5 1 12 15 5 1 5 21
13 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 5 5 5 15 18 7 3 2 28
14 วัดพระแท่นดงรัง 5 5 1 11 19 5 5 4 29
15 วัดเขารักษ์ 5 3 6 14 12 8 1 5 21
16 วัดเบญพาด 4 7 3 14 12 7 2 5 21
17 วัดสำนักคร้อ 4 4 5 13 12 12 3 4 27
18 วัดทุ่งสมอ 4 3 1 8 9 3 3 4 15
19 อนุบาลห้วยกระเจา 4 2 4 10 11 5 2 4 18
20 บ้านทุ่งประทุน 4 1 2 7 9 1 0 3 10
21 บ้านหลุมหิน 3 3 5 11 10 9 2 3 21
22 ประชาวิทยาคาร 3 3 2 8 11 2 1 4 14
23 วัดห้วยสะพาน 3 1 0 4 6 3 4 2 13
24 วัดพังตรุ 2 5 4 11 9 5 1 0 15
25 บ้านทัพพระยา 2 3 4 9 10 10 4 8 24
26 วัดหนองพลับ 2 3 2 7 8 6 0 7 14
27 วัดดอนแสลบ 2 3 2 7 7 5 6 1 18
28 บ้านวังไผ่ 2 3 1 6 7 3 2 3 12
29 บ้านหนองเจริญสุข 2 3 1 6 7 1 1 0 9
30 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 2 2 1 5 7 2 3 4 12
31 บ้านโป่งกูป 2 0 3 5 8 3 0 0 11
32 วัดเขาสะพายแร้ง 2 0 0 2 3 7 0 5 10
33 วัดท่ากระทุ่ม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 วัดห้วยตะเคียน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านตลุงใต้ 1 4 3 8 9 4 4 3 17
36 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1 3 5 9 13 7 2 3 22
37 วัดสระลงเรือ 1 2 1 4 7 7 6 8 20
38 บ้านอ่างหิน 1 2 0 3 2 4 3 0 9
39 บ้านบึงวิทยา 1 1 2 4 5 2 2 1 9
40 วัดบ้านทวน 1 1 2 4 2 4 5 4 11
41 บ้านหนองจอก 1 1 1 3 8 1 0 2 9
42 วัดสนามแย้ 1 1 0 2 6 5 0 3 11
43 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1 1 0 2 4 3 3 1 10
44 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
45 วัดกระต่ายเต้น 1 1 0 2 2 2 1 1 5
46 บ้านพนมนาง 1 1 0 2 1 4 4 2 9
47 วัดหนองไม้แก่น 1 0 4 5 5 1 1 0 7
48 บ้านดอนมะขาม 1 0 2 3 3 2 3 4 8
49 บ้านเขาศาลา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
50 บ้านหนองขุย 1 0 1 2 4 2 2 1 8
51 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1 0 1 2 4 0 0 0 4
52 วัดดอนขมิ้น 1 0 1 2 2 2 2 1 6
53 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1 0 0 1 4 1 1 1 6
54 บ้านกระเจา 1 0 0 1 4 1 0 5 5
55 บ้านบ่อหว้า 1 0 0 1 3 0 0 1 3
56 บ้านหนองตาแพ่ง 1 0 0 1 2 3 4 2 9
57 บ้านหนองลาน 0 2 0 2 7 5 2 5 14
58 วัดดอนเจดีย์ 0 1 3 4 2 4 2 6 8
59 วัดเขาใหญ่ 0 1 1 2 6 2 1 1 9
60 เมตตาจิตต 0 1 1 2 3 1 1 2 5
61 บ้านหนองกรด 0 1 1 2 2 3 0 4 5
62 วัดใหม่เจริญผล 0 1 0 1 5 3 2 2 10
63 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 3 4 0 1 7
64 บ้านดอนเขว้า 0 1 0 1 3 2 0 1 5
65 บ้านสระจันทอง 0 1 0 1 2 3 0 3 5
66 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
67 วัดบ้านน้อย 0 1 0 1 1 0 2 0 3
68 บ้านห้วยด้วน 0 0 2 2 3 4 2 1 9
69 วัดคร้อพนัน 0 0 2 2 3 3 1 3 7
70 บ้านเขาช่อง 0 0 1 1 4 3 2 2 9
71 บ้านดอนสระ 0 0 1 1 3 4 4 0 11
72 วัดนาพระยา 0 0 1 1 3 1 1 3 5
73 บ้านหนองตายอด 0 0 1 1 3 1 0 4 4
74 บ้านสระลุมพุก 0 0 1 1 2 6 6 4 14
75 วัดหนองโรง 0 0 1 1 2 4 3 0 9
76 บ้านอุโลกสี่หมื่น 0 0 1 1 1 0 3 4 4
77 บ้านซ่อง 0 0 0 0 3 6 1 5 10
78 บ้านโคราช 0 0 0 0 3 2 3 4 8
79 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 0 0 0 2 4 3 6 9
80 บ้านหนองตาคง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
81 บ้านชายธูป 0 0 0 0 2 1 0 0 3
82 บ้านไพรงาม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
83 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 1 1 4 3 6
84 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
85 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
86 วัดเขาสามสิบหาบ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
87 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
88 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 0 0 0 0 4 1 2 5
90 บ้านนาใหม่ 0 0 0 0 0 3 4 2 7
91 วัดหนองลาน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
92 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 1 4 3
93 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 1 2 3 3
95 วัดดอนชะเอม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านดอนรัก 0 0 0 0 0 0 1 4 1
98 บ้านวังรัก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 บ้านไผ่สี 0 0 0 0 0 0 0 3 0
100 วัดเขาตะพั้น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 181 147 138 466 602 350 210 266 1,162