สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบ่อระแหง 11 6 1 18 24 3 6 6 33
2 อนุชนศึกษา 9 7 9 25 24 12 6 6 42
3 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 8 5 1 14 18 4 12 7 34
4 บ้านเขากรวด 8 3 4 15 20 4 4 4 28
5 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 8 2 4 14 20 3 9 3 32
6 วัดตะคร้ำเอน 7 2 6 15 15 15 4 11 34
7 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 7 1 1 9 9 2 3 1 14
8 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 7 0 1 8 14 9 7 4 30
9 วัดสาลวนาราม 6 6 6 18 18 8 0 4 26
10 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 6 5 3 14 11 11 2 7 24
11 บ้านท่ามะกา 5 11 5 21 30 15 5 6 50
12 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 5 5 5 15 18 7 3 2 28
13 วัดพระแท่นดงรัง 5 5 1 11 19 5 5 4 29
14 วัดเขารักษ์ 5 3 6 14 12 8 1 5 21
15 วัดเบญพาด 4 6 3 13 12 5 2 5 19
16 วัดสำนักคร้อ 4 4 5 13 12 12 3 4 27
17 วัดทุ่งสมอ 4 3 1 8 9 3 3 4 15
18 อนุบาลห้วยกระเจา 4 2 4 10 11 5 2 4 18
19 บ้านหลุมหิน 3 3 5 11 10 9 2 3 21
20 ประชาวิทยาคาร 3 3 2 8 11 2 1 4 14
21 วัดห้วยสะพาน 3 1 0 4 6 3 4 2 13
22 วัดพังตรุ 2 5 4 11 9 5 1 0 15
23 ราชประชานุเคราะห์ 45 2 4 0 6 10 4 1 5 15
24 วัดดอนแสลบ 2 3 2 7 7 5 6 1 18
25 บ้านวังไผ่ 2 3 1 6 7 3 2 3 12
26 บ้านหนองเจริญสุข 2 3 1 6 7 1 1 0 9
27 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 2 2 1 5 7 2 3 4 12
28 บ้านทุ่งประทุน 2 1 2 5 7 1 0 3 8
29 บ้านโป่งกูป 2 0 3 5 8 3 0 0 11
30 วัดเขาสะพายแร้ง 2 0 0 2 3 7 0 5 10
31 วัดท่ากระทุ่ม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 วัดห้วยตะเคียน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านตลุงใต้ 1 4 3 8 9 4 4 3 17
34 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1 3 5 9 13 7 2 3 22
35 บ้านทัพพระยา 1 2 4 7 9 9 4 8 22
36 วัดสระลงเรือ 1 2 1 4 7 7 6 8 20
37 บ้านอ่างหิน 1 2 0 3 2 4 3 0 9
38 บ้านบึงวิทยา 1 1 2 4 5 2 2 1 9
39 วัดบ้านทวน 1 1 2 4 2 4 5 4 11
40 บ้านหนองจอก 1 1 1 3 8 1 0 2 9
41 วัดสนามแย้ 1 1 0 2 6 5 0 3 11
42 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
43 วัดกระต่ายเต้น 1 1 0 2 2 2 1 1 5
44 บ้านพนมนาง 1 1 0 2 1 4 4 2 9
45 วัดหนองไม้แก่น 1 0 4 5 5 1 1 0 7
46 บ้านดอนมะขาม 1 0 2 3 3 2 3 4 8
47 บ้านเขาศาลา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
48 บ้านหนองขุย 1 0 1 2 4 2 2 1 8
49 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1 0 1 2 4 0 0 0 4
50 วัดดอนขมิ้น 1 0 1 2 2 2 2 1 6
51 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1 0 0 1 4 1 1 1 6
52 บ้านกระเจา 1 0 0 1 4 1 0 5 5
53 บ้านบ่อหว้า 1 0 0 1 3 0 0 1 3
54 บ้านหนองตาแพ่ง 1 0 0 1 2 3 4 2 9
55 วัดหนองพลับ 0 3 2 5 6 6 0 7 12
56 บ้านหนองลาน 0 2 0 2 7 5 2 5 14
57 วัดดอนเจดีย์ 0 1 3 4 2 4 2 6 8
58 วัดเขาใหญ่ 0 1 1 2 6 2 1 1 9
59 เมตตาจิตต 0 1 1 2 3 1 1 2 5
60 บ้านหนองกรด 0 1 1 2 2 3 0 4 5
61 วัดใหม่เจริญผล 0 1 0 1 5 3 2 2 10
62 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 3 4 0 1 7
63 บ้านดอนเขว้า 0 1 0 1 3 2 0 1 5
64 บ้านสระจันทอง 0 1 0 1 2 3 0 3 5
65 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
66 วัดบ้านน้อย 0 1 0 1 1 0 2 0 3
67 บ้านห้วยด้วน 0 0 2 2 3 4 2 1 9
68 วัดคร้อพนัน 0 0 2 2 3 3 1 3 7
69 บ้านเขาช่อง 0 0 1 1 4 3 2 2 9
70 บ้านดอนสระ 0 0 1 1 3 4 4 0 11
71 บ้านหนองตายอด 0 0 1 1 3 1 0 4 4
72 บ้านสระลุมพุก 0 0 1 1 2 6 6 4 14
73 วัดหนองโรง 0 0 1 1 2 4 3 0 9
74 บ้านอุโลกสี่หมื่น 0 0 1 1 1 0 3 4 4
75 บ้านซ่อง 0 0 0 0 3 6 1 5 10
76 บ้านโคราช 0 0 0 0 3 2 3 4 8
77 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 0 0 0 0 3 2 3 1 8
78 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 0 0 0 2 4 3 6 9
79 วัดนาพระยา 0 0 0 0 2 1 1 3 4
80 บ้านหนองตาคง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
81 บ้านชายธูป 0 0 0 0 2 1 0 0 3
82 บ้านไพรงาม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
83 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 1 1 4 3 6
84 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
85 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
86 วัดเขาสามสิบหาบ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
87 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
88 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 0 0 0 0 4 1 2 5
90 บ้านนาใหม่ 0 0 0 0 0 3 4 2 7
91 วัดหนองลาน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
92 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 1 4 3
93 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 1 2 3 3
95 วัดดอนชะเอม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านดอนรัก 0 0 0 0 0 0 1 4 1
98 บ้านวังรัก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 บ้านไผ่สี 0 0 0 0 0 0 0 3 0
100 วัดเขาตะพั้น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 166 139 133 438 584 339 209 266 1,132