สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ามะกา 33 18 6 6 57
2 อนุชนศึกษา 24 12 6 6 42
3 บ้านบ่อระแหง 24 3 6 6 33
4 บ้านเขากรวด 20 4 4 4 28
5 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 20 3 9 3 32
6 วัดพระแท่นดงรัง 19 5 5 4 29
7 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 19 4 12 7 35
8 วัดสาลวนาราม 18 8 0 4 26
9 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 18 7 3 2 28
10 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 16 9 7 4 32
11 วัดตะคร้ำเอน 15 15 4 11 34
12 ราชประชานุเคราะห์ 45 15 5 1 5 21
13 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 13 7 2 3 22
14 วัดสำนักคร้อ 12 12 3 4 27
15 วัดเขารักษ์ 12 8 1 5 21
16 วัดเบญพาด 12 7 2 5 21
17 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 11 13 2 7 26
18 อนุบาลห้วยกระเจา 11 5 2 4 18
19 ประชาวิทยาคาร 11 2 1 4 14
20 บ้านทัพพระยา 10 10 4 8 24
21 บ้านหลุมหิน 10 9 2 3 21
22 วัดพังตรุ 9 5 1 0 15
23 บ้านตลุงใต้ 9 4 4 3 17
24 วัดทุ่งสมอ 9 3 3 4 15
25 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 9 3 3 1 15
26 บ้านทุ่งประทุน 9 1 0 3 10
27 วัดหนองพลับ 8 6 0 7 14
28 บ้านโป่งกูป 8 3 0 0 11
29 บ้านหนองจอก 8 1 0 2 9
30 วัดสระลงเรือ 7 7 6 8 20
31 วัดดอนแสลบ 7 5 6 1 18
32 บ้านหนองลาน 7 5 2 5 14
33 บ้านวังไผ่ 7 3 2 3 12
34 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 7 2 3 4 12
35 บ้านหนองเจริญสุข 7 1 1 0 9
36 วัดสนามแย้ 6 5 0 3 11
37 วัดห้วยสะพาน 6 3 4 2 13
38 วัดเขาใหญ่ 6 2 1 1 9
39 บ้านเขาศาลา 6 2 1 0 9
40 วัดใหม่เจริญผล 5 3 2 2 10
41 บ้านบึงวิทยา 5 2 2 1 9
42 วัดหนองไม้แก่น 5 1 1 0 7
43 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 4 3 3 1 10
44 บ้านเขาช่อง 4 3 2 2 9
45 บ้านหนองขุย 4 2 2 1 8
46 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 4 1 1 1 6
47 บ้านกระเจา 4 1 0 5 5
48 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 4 0 0 0 4
49 วัดเขาสะพายแร้ง 3 7 0 5 10
50 บ้านซ่อง 3 6 1 5 10
51 บ้านดอนสระ 3 4 4 0 11
52 บ้านห้วยด้วน 3 4 2 1 9
53 บ้านห้วยยาง 3 4 0 1 7
54 วัดคร้อพนัน 3 3 1 3 7
55 บ้านดอนมะขาม 3 2 3 4 8
56 บ้านโคราช 3 2 3 4 8
57 บ้านดอนเขว้า 3 2 0 1 5
58 วัดนาพระยา 3 1 1 3 5
59 เมตตาจิตต 3 1 1 2 5
60 บ้านหนองตายอด 3 1 0 4 4
61 บ้านหนองโพธิ์ 3 0 1 0 4
62 บ้านบ่อหว้า 3 0 0 1 3
63 วัดท่ากระทุ่ม 3 0 0 0 3
64 บ้านสระลุมพุก 2 6 6 4 14
65 วัดบ้านทวน 2 4 5 4 11
66 บ้านหนองนางเลิ้ง 2 4 3 6 9
67 บ้านอ่างหิน 2 4 3 0 9
68 วัดหนองโรง 2 4 3 0 9
69 วัดดอนเจดีย์ 2 4 2 6 8
70 บ้านหนองตาแพ่ง 2 3 4 2 9
71 บ้านหนองกรด 2 3 0 4 5
72 บ้านสระจันทอง 2 3 0 3 5
73 วัดดอนขมิ้น 2 2 2 1 6
74 วัดกระต่ายเต้น 2 2 1 1 5
75 บ้านดอนตาลเสี้ยน 2 2 1 0 5
76 บ้านหนองตาคง 2 1 0 2 3
77 บ้านชายธูป 2 1 0 0 3
78 วัดห้วยตะเคียน 2 0 0 0 2
79 บ้านพนมนาง 1 4 4 2 9
80 บ้านไพรงาม 1 2 2 0 5
81 บ้านดอนเตาอิฐ 1 1 4 3 6
82 วัดหนองปลิง 1 1 2 1 4
83 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 1 1 1 2 3
84 วัดเขาสามสิบหาบ 1 1 1 0 3
85 บ้านอุโลกสี่หมื่น 1 0 3 4 4
86 วัดบ้านน้อย 1 0 2 0 3
87 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 1 0 1 0 2
88 บ้านห้วยลึก 1 0 0 0 1
89 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 4 1 2 5
90 บ้านนาใหม่ 0 3 4 2 7
91 วัดหนองลาน 0 3 1 0 4
92 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 2 1 4 3
93 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 2 0 0 2
94 บ้านหนองหิน 0 1 2 3 3
95 วัดดอนชะเอม 0 1 0 1 1
96 วัดทุ่งมะกรูด 0 1 0 0 1
97 บ้านดอนรัก 0 0 1 4 1
98 บ้านวังรัก 0 0 1 1 1
99 บ้านไผ่สี 0 0 0 3 0
100 วัดเขาตะพั้น 0 0 0 2 0
รวม 602 350 210 266 1,428