สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 7 12 10
2 006 โรงเรียนบ้านกระเจา 14 21 16
3 011 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 5 11 5
4 013 โรงเรียนบ้านชายธูป 6 6 6
5 014 โรงเรียนบ้านซ่อง 15 30 24
6 016 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 5 14 5
7 018 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 12 16 16
8 019 โรงเรียนบ้านดอนรัก 5 6 6
9 020 โรงเรียนบ้านดอนสระ 11 25 11
10 015 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 6 13 9
11 017 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 9 17 11
12 021 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 40 63 53
13 022 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 22 53 35
14 023 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 32 69 54
15 026 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 13 36 26
16 027 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 3 2 2
17 024 โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 0 0 0
18 025 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 64 133 93
19 028 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 9 22 15
20 031 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 10 23 18
21 029 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 45 78 60
22 030 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 5 8 5
23 034 โรงเรียนบ้านพนมนาง 11 22 18
24 036 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 36 87 66
25 037 โรงเรียนบ้านรางยอม 0 0 0
26 040 โรงเรียนบ้านวังรัก 3 2 2
27 039 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 17 27 24
28 041 โรงเรียนบ้านสระจันทอง 8 15 13
29 042 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 23 30 22
30 043 โรงเรียนบ้านหนองกรด 10 17 10
31 044 โรงเรียนบ้านหนองขุย 9 16 9
32 045 โรงเรียนบ้านหนองจอก 11 26 18
33 047 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 12 25 20
34 048 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 5 7 5
35 050 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 10 16 12
36 049 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 14 19 16
37 051 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 15 21 16
38 053 โรงเรียนบ้านหนองลาน 21 35 27
39 054 โรงเรียนบ้านหนองหิน 6 22 12
40 046 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 9 20 15
41 052 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 11 5
42 055 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 24 57 35
43 056 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 10 12 12
44 057 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 13 11
45 058 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 5 3 1
46 060 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 9 15 9
47 059 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 11 27 16
48 007 โรงเรียนบ้านเขากรวด 33 68 50
49 008 โรงเรียนบ้านเขาช่อง 11 20 12
50 009 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 9 17 9
51 012 โรงเรียนบ้านแจงงาม 0 0 0
52 010 โรงเรียนบ้านโคราช 13 19 13
53 032 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 12 27 20
54 033 โรงเรียนบ้านไผ่สี 4 5 3
55 035 โรงเรียนบ้านไพรงาม 6 12 9
56 038 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 5 12 7
57 061 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 18 62 23
58 066 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 6 14 8
59 072 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 12 19 12
60 073 โรงเรียนวัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 0 0 0
61 074 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 7 9 8
62 076 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 2 3 3
63 075 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 15 24 21
64 077 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 20 37 21
65 078 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 16 71 34
66 079 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 45 106 63
67 082 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 1 3 1
68 083 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 19 49 33
69 080 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 3 14 7
70 081 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 26 54 41
71 084 โรงเรียนวัดนาพระยา 9 10 8
72 085 โรงเรียนวัดบ้านทวน 16 24 16
73 086 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 5 7 3
74 088 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 33 61 45
75 089 โรงเรียนวัดพังตรุ 15 36 26
76 090 โรงเรียนวัดสนามแย้ 14 31 14
77 091 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 29 50 36
78 092 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 31 52 44
79 093 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 32 70 48
80 095 โรงเรียนวัดหนองปลิง 12 12 8
81 096 โรงเรียนวัดหนองพลับ 21 34 26
82 097 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 7 27 11
83 100 โรงเรียนวัดหนองลาน 4 4 4
84 099 โรงเรียนวัดหนองโรง 9 14 9
85 098 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 7 19 12
86 103 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 36 60 36
87 101 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 2 5 2
88 102 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 16 24 19
89 067 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 3 2 2
90 068 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 29 116 33
91 069 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 16 27 24
92 070 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 6 8 6
93 071 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 13 14 11
94 087 โรงเรียนวัดเบญพาด 27 51 38
95 094 โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 2 4 4
96 104 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 13 23 19
97 110 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 30 63 45
98 111 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 42 83 64
99 112 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 25 49 32
100 001 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 0 0 0
101 002 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 7 24 12
102 063 โรงเรียนเมตตาจิตต 7 13 12
103 003 โรงเรียนฐิติวิทยา 0 0 0
104 005 โรงเรียนทิพย์พิทยา 0 0 0
105 062 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 0 0 0
106 065 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
107 105 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0
108 106 โรงเรียนวินัยนุกูล 0 0 0
109 107 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 0 0 0
110 108 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 16 24 23
111 109 โรงเรียนอนุชนศึกษา 48 115 60
112 064 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 29 55 36
รวม 1524 3059 2060
5119

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวรรษฑีระ ปานบุตร โทร.085-2124422 eMail : watteera@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]