แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 64 33 52.38% 18 28.57% 6 9.52% 6 9.52% 63
2 โรงเรียนอนุชนศึกษา 48 24 50% 12 25% 6 12.5% 6 12.5% 48
3 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 45 24 61.54% 3 7.69% 6 15.38% 6 15.38% 39
4 โรงเรียนบ้านเขากรวด 33 20 62.5% 4 12.5% 4 12.5% 4 12.5% 32
5 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 36 20 57.14% 3 8.57% 9 25.71% 3 8.57% 35
6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 33 19 57.58% 5 15.15% 5 15.15% 4 12.12% 33
7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 42 19 45.24% 4 9.52% 12 28.57% 7 16.67% 42
8 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 31 18 60% 8 26.67% 0 0% 4 13.33% 30
9 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 30 18 60% 7 23.33% 3 10% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 40 16 44.44% 9 25% 7 19.44% 4 11.11% 36
11 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 45 15 33.33% 15 33.33% 4 8.89% 11 24.44% 45
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 29 15 57.69% 5 19.23% 1 3.85% 5 19.23% 26
13 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 26 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
14 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 32 12 38.71% 12 38.71% 3 9.68% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 29 12 46.15% 8 30.77% 1 3.85% 5 19.23% 26
16 โรงเรียนวัดเบญพาด 27 12 46.15% 7 26.92% 2 7.69% 5 19.23% 26
17 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 36 11 33.33% 13 39.39% 2 6.06% 7 21.21% 33
18 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 25 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
19 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 18 11 61.11% 2 11.11% 1 5.56% 4 22.22% 18
20 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 32 10 31.25% 10 31.25% 4 12.5% 8 25% 32
21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 24 10 41.67% 9 37.5% 2 8.33% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนวัดพังตรุ 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 22 9 45% 4 20% 4 20% 3 15% 20
24 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 19 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
25 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 16 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 13 9 69.23% 1 7.69% 0 0% 3 23.08% 13
27 โรงเรียนวัดหนองพลับ 21 8 38.1% 6 28.57% 0 0% 7 33.33% 21
28 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านหนองจอก 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 29 7 25% 7 25% 6 21.43% 8 28.57% 28
31 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 20 7 36.84% 5 26.32% 6 31.58% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนบ้านหนองลาน 21 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 5 26.32% 19
33 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 17 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 16 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 4 25% 16
35 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนวัดสนามแย้ 14 6 42.86% 5 35.71% 0 0% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 16 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 13 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
42 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 12 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านเขาช่อง 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนบ้านหนองขุย 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนบ้านกระเจา 14 4 40% 1 10% 0 0% 5 50% 10
48 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 16 3 20% 7 46.67% 0 0% 5 33.33% 15
50 โรงเรียนบ้านซ่อง 15 3 20% 6 40% 1 6.67% 5 33.33% 15
51 โรงเรียนบ้านดอนสระ 11 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 12 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
55 โรงเรียนบ้านโคราช 13 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
56 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
57 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนวัดนาพระยา 9 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
59 โรงเรียนเมตตาจิตต 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
60 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 10 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
61 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 23 2 11.11% 6 33.33% 6 33.33% 4 22.22% 18
65 โรงเรียนวัดบ้านทวน 16 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 15
66 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 15 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 6 40% 15
67 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 11 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
68 โรงเรียนวัดหนองโรง 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
69 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 15 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 6 42.86% 14
70 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 14 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
71 โรงเรียนบ้านหนองกรด 10 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 9
72 โรงเรียนบ้านสระจันทอง 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
77 โรงเรียนบ้านชายธูป 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านพนมนาง 11 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 11
80 โรงเรียนบ้านไพรงาม 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 9 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 9
82 โรงเรียนวัดหนองปลิง 12 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
84 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 6 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 9 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
86 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 7 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
90 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 9 0 0% 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนวัดหนองลาน 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 7 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7
93 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านหนองหิน 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
95 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านดอนรัก 5 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
98 โรงเรียนบ้านวังรัก 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านไผ่สี 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
100 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวรรษฑีระ ปานบุตร โทร.085-2124422 eMail : watteera@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]