งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 - ป.4/2 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 , ป.5/2 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 30 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.1 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.2 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง ป.5 30 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง ป.6 30 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ม.1 30 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารห้องประชุมใต้ถุนโล่ง 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารห้องประชุมใต้ถุนโล่ง 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารห้องประชุมใต้ถุนโล่ง 30 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ม.2 30 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ศูนย์ peer center 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ศูนย์ peer center 29 พ.ย. 2560 09.30 - 12.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ศูนย์ peer center 30 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]