สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายทวี เนาวรัตนพันธ์ุ 14.001033, 99.544362 0812782769
2 โรงเรียนวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายเสรี จันทร์เจือจุน 13.951717, 99.648869 034611724
3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายประเทือง เรืองขันธ์ 13.988815, 99.566013 0-3451-3115
4 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นางเดือนใจ รักษาพงศ์ 13.960653, 99.634604 0-3461-1101
5 โรงเรียนวิสุทธรังษี ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร 13.998373, 99.557126 0924825616
6 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายอำนาจ สุนทรธรรม 14.015026, 99.532140 034511264
7 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง 13.981994, 99.605216 034604098
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 14.104930, 99.420652 0881850408

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]