สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอลงกรณ์  เดือนวันเพ็ญสว่าง
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสมพร  เอี่ยมเฟี้ยม
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภูมิวรินทร์  ศรีสว่างวงศ์
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ