สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสืบศักดิ์  ฮามวัน
 
1. นางเทวิกา  แตงอ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายศุภนัท  สีสถาน
 
1. นางจุรีรัตน์  เศรษฐพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงภคพร  บุตะเคียน
 
1. นางจุรีรัตน์  เศรษฐพงศ์