สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุรีวัลย์  กันโทน
 
1. นางสาวศันสนีย์  ไชยฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรัตตานี  คุ้มตะ
2. เด็กชายหนึ่ง  สมเจน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางบุญนำ  คำวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงเซยเมา  สุขอุดม
3. เด็กหญิงเปมิกา  ตมสันเทียะ
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  โองอินทร์
2. นายภูมินทร์  เดชดำรง