สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอน  เจีย
2. เด็กชายจาน  เจ๊ก
 
1. นางพิศมัย  กิตติพัฒนกุล
2. นางพิศมัย  กิตติพัฒนกุล