สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยันต์ธร  ปัญญะปูน
 
1. นางบุญนำ  คำวงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายสอง  สมเจน
 
1. นางสาวสงบ  ระวิโรจน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอน  เจีย
2. เด็กหญิงนฤมล  บัวทอง
3. เด็กหญิงนิค  ไม่ปรากฎนามสกุล
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  ม่วงขาว
5. เด็กชายวรรณะ  วนสะวดี
6. เด็กหญิงไท  ยืน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวอริษรา  พึ่งเกษม
3. นายภูมินทร์  เดชดำรง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนวิชญ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพรทิวา  พิรมย์พลัด
3. เด็กหญิงอาริสา  วงษ์สืบ
 
1. นางสาวสงบ  ระวิโรจน์
2. นางสาวสงบ  ระวิโรจน์