สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กาญจนเกตุ
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ชาเรืองเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิธี  สุขเกษม
 
1. นางเรณู  พรมมิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิรนาถ  อินทโชติ
2. เด็กชายวิธี  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศศิธร  นิ่มเจริญ
 
1. นางวิมล  มงคล
2. นางเรณู  พรมมิ