สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยะอนันต์
 
1. นางวารี  พันธุ์สิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรวิภา  วงค์กำภู
 
1. นางสาววิจัย  ดิษฐศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดุลยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จาบกุล
3. เด็กหญิงมณทิษา  ปราบภัย
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์