สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายจักราทิตย์  ตันชุน
2. เด็กหญิงจันทิมา  ชำนิเวสสะงศ์
 
1. นางนิจพร  เสนฉิม
2. นางสาววิจัย  ดิษฐศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายคุณากร  นพชัย
2. เด็กชายสรัล  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุคนธา  ภุคุกะ
2. นางวารี  พันธุ์สิน