สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรินทร  อินทะชัย
 
1. นางธนญา  พุทธรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
 
1. นางธนญา  พุทธรักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินเจริญ
2. เด็กหญิงแพรวา  รัศมี
 
1. นางพัชรี  ไกรรอด