สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์กา
2. เด็กชายสรวิศ  เคลือบคณโฑ
 
1. นายนัฐพงษ์   คำสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.03 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจิราวัฒน์   โสปัญหาริ
2. เด็กชายธนโชติ  บุตรทอง
 
1. นายสำราญ   นิลเนตร