สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุชาดี  สลางสิงห์
 
1. นางสาวขวัญจิตร   สลางสิงห์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 1. เด็กชายสุทธิภัทร   ลักขษร
 
1. นางละอองเดือน  เหล่าธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายมนัสพงศ์   วงศ์พานิช
 
1. นางละอองเดือน  เหล่าธรรม