สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายสรวุฒ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวลัดดา  วิลาราช
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาวิตา  แซ่ฟ่าน
2. เด็กหญิงรัฐฐา  ชุน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใสสะอาด
2. นางสาวน้ำผึ้ง  รัชเสมอ