สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   ศฤงคาร
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คำวีระ
3. เด็กหญิงวนิดา  สุรินทร์ราช
 
1. นางสาวพักตร์นภา   เทพแสง
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายพีรณัฐ   แย้มวิทยา
2. เด็กชายไพณรงค์   จันศิริ
 
1. นางสาวพรพรรณ   พืชพรม
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายนันทวัฒน์   พูลผล
2. เด็กชายประพจน์  พูลผล
3. เด็กชายพัชร   บุตรเพ็ชร
4. เด็กชายศิริชัย   วันนุวาท
5. เด็กชายสุวัฒน์   นพตากูล
6. เด็กชายอนุวัฒน์  แพน้อย
 
1. นายชัยนันท์   ยะคะเรศ
2. นางสาวปิยะรัตน์   พุกภิญโญ
3. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติพงศ์   เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุคัญธารุณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุณาวงค์
2. นางสาวศรีสุดา   ประชุมพันธุ์