สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   คำสิงห์
2. เด็กหญิงวินิทรา   สะใบ
3. เด็กชายศุภสิน   พังไกล
 
1. นายชัยนันท์   ยะคะเรศ
2. นางพรพรรณ   พืชพรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงศ์   เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมชินา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตาทิพย์
4. เด็กชายพล   จุลกูล
5. เด็กหญิงอรอนงค์   สุคัญธารุณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   สุณาวงค์
2. นางสาวศรีสุดา  ประชุมพันธุ์