สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอนงค์   เสาวดาล
2. เด็กหญิงอรณิชา  พุ่มพวง
 
1. นายสมพงษ์  พัลวัล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิศากร  ตระการจันทร์
2. เด็กชายเอกพล  ทิมินกุล
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  สนะวงษ์
 
1. นายอนุรัตน์  จันทะเกิด
2. นายรัชพงศ์  ฤาชา