สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทะรารัมย์
 
1. นายสมพงษ์  พัลวัล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 72.94 เงิน 5 1. เด็กชายชินวัตร์  กล่ำศรี
2. เด็กชายอรรถพล  โพธิ์ศรี
 
1. นายสัตยากร  ถานะวัตร