สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนุสรา  บัวพรหม
 
1. นางสาวศรันยา  สิงหะชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอาริสา  สมวงศ์
 
1. นายอำนาจ  เจริญศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมผกา  โตพา
2. เด็กหญิงภาขวัญ  งามสมชล
 
1. นายจีรพันธ์  สมคิด
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  หวลถึง