สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชาลี
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปุณฑวัฒน์  ชุ่มฉาย
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญเมฆ
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
2. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์