สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสาธิดา  บำรุงลาน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สามัคคี
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญคง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  พุดสุด
 
1. นางจำรัด  แก้วศรีใส
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจารุกิตติ์   สโมสร
2. เด็กชายธนบัตร   วงศ์เมือง
3. เด็กชายสุรบดินทร์  ศรีทัศน์
 
1. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
2. นายสุวิท  พระเมือง