สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอธิชา  แก้วอินทร์ชัย
 
1. นางสาวแพรวนภา  พรมสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์สงคราม
 
1. นายมานัส  กฤษณา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทวัน  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นายมานัส  กฤษณา