สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนาธิป  ปิยะวงศ์
2. เด็กชายน้ำเพชร   ครุฑสุวรรณ
 
1. นายศิริเลิศ  ซิ้มเทียม
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40.03 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ว่องไว
2. เด็กชายศตเนติ  ภู่ห้อย
 
1. นายศิริเลิศ  ซิ้มเทียม
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู