สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อินทรเจริญ
2. เด็กหญิงมีนา  มือ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุพรม
 
1. นางวงษ์จันทร์  วัยเจริญ
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวขำ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญแก้ว
 
1. นางวงษ์จันทร์  วัยเจริญ
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมชาย  มุ่งหวัง
 
1. นางสาวกาญจนา  นพเกตุ