สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วแสน
 
1. นางธันยพร  มีทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.84 ทองแดง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปราบอินทร์
2. เด็กชายศุภชัย  บุตราช
 
1. นายภิรวัฒน์  หล่มวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.2 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษกร  ผ่องใสดี
2. เด็กชายชนาธิป  ทาตะวงค์
 
1. นายภิรวัฒน์  หล่มวงษ์