สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เภสัชชา
2. เด็กหญิงธนัชชา  ไม้สวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  วัธโน
4. เด็กหญิงปพิชญา  อารักษ์
5. เด็กหญิงรัฐพร  วงศ์โคตร
 
1. นายภานุพล  ตลับเพชร
2. นางวัชรีวรรณ  คงภิรมย์ชื่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  บุญปลูก
2. เด็กหญิงวริศรา  อดิษะ
 
1. นางสาวอรุณี  นพโสภณ