สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุตรดีวงค์
2. เด็กชายฐกร  สรรพธนาภร
3. เด็กชายธีรวุฒิ  คุ้มวงค์
 
1. นายถนอม  ยันตนะ
2. นายปรีชา  ทองดี