สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 46.3 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายไชยชนะ  รัศมีดารา
 
1. นางสาวสุขุมาล  ชนะสุข
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐกร  เอมเปีย
2. เด็กชายธนาดล  วรจักร
3. เด็กชายธาวิน  ท้วมเจริญ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  รังดิษฐ์
5. เด็กหญิงวรรณพา  เลิศศิริ
6. เด็กหญิงอภิรดี  ขู่เจริญ
 
1. นายธนรัตน์  วิไลพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  เฉิดฉาย
3. นายวิชชา  ศิริโวหาร