สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ถาวรคง
 
1. นางสาวปนัดดา  หอมชื่น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุพงศ์  เลิศศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  พรมหนองอ้อ
 
1. นางสาวกิตติยา  โพธิ์เจริญ
2. นายธีรัตน์  บุญบำรุง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.85 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันเจริญ
2. เด็กชายธนพล  พ่วงเจริญ
 
1. นายธีรัตน์  บุญบำรุง
2. นางสาวสุขุมาล  ชนะสุข