สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายปฐมพร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรัชยา  โหมดนุช
3. เด็กหญิงวารุณี  พงษ์สถานาภรณ์
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ใหญ่สว่าง
5. เด็กชายอนุชิต  กางเขน
6. เด็กหญิงอริษา  ศรีวิลัย
 
1. นายธนรัตน์  วิไลพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  เฉิดฉาย
3. นายวิชชา  ศิริโวหาร