สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนพร  วงศ์รักธรรม
 
1. นางสาวดวงนภา  ถิ่นทวี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวกิตติยา  โพธิ์เจริญ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กชายพวัฒน์  รังดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิมเฮงหลี
3. เด็กหญิงไข่มุก  ยศโชติ
 
1. นางจุฑามาศ  อาจเจริญ
2. นางสาวพนารัตน์  ยิ้มเจริญ