สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมนวรรณ  สมนิยาม
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นิพาภรณ์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรหมลิ
 
1. นางรสสุคนธ์  เหลาไชย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงมัย  นัน
2. เด็กหญิงหลอด  -
3. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางสุณิตรา  แสงวงศ์
2. นางสาวอำพัน  ศิริวรา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายบารมี  พรเพ็ชร
 
1. นางสาวอังคณา  คำแหล่
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรพิมล  บำรุงชัย
 
1. นางสาวอังคณา  คำแหล่