สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายอัครเดช  จันทราช
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เจียงแก้ว
 
1. นางสาวรสริน  คมพยัคฆ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรีพร  รุ่งศิริ