สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กชายพานิช  ไทยแก้ว
2. เด็กชายภรัณณู  วุฒิยาสาร
 
1. นายกิตติพันธ์  แสนสามารถ
2. นางสาวบุปผา  เนตรเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัสรีน  ดาราวี
 
1. นางลักขณา  ไชยฤทธิ์