สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุธินี   จินดาพฤกษ์
 
1. นายอดานาน  เบ็ญสอแหละ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงบุณยานุช  เต็งตังรัมย์
3. เด็กหญิงปวีณา  ประยุุทธเต
 
1. นายบัญชา  เจริญทอง
2. นางสาวกมลานันท์  บุญกล้า