สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนฤมล  ชาติมูลตรี
2. เด็กหญิงบุลพร  อัครชาติ
3. เด็กหญิงเปรมิกา  หินชัด
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
2. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน