สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอรรัมภา  สิงขรณ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  เพียรพิจิตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปนิดา  นาจันทัศน์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจตุพนธ์  นามนะวะ
2. นายวินัย  สมเสนาะ