สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจิรภัทร  พยนต์
 
1. นางสาวอาภาพร  วังใจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชยา  โสดานิล
 
1. นางสาวอาภาพร  วังใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 47.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วน้อย
 
1. นางสาวอาภาพร  วังใจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 55.34 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  พรมจันทึก
2. เด็กชายอัครพนธ์  ขุมเงิน
 
1. นายเกรียงยศ  แก้วสระคู
2. นางกัลนิกา  แก้วสระคู