สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  ช่างเหล็ก
 
1. นางนิธิตา  นันทวิสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนครินทร์  เกษศิริ
 
1. นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์