สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายธนกิตต์  มหามาตย์
2. เด็กชายมรกต  ดอนธงขวา
 
1. นางสาวอรอนงค์  สิงห์ขรณ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต้องติรัมย์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  มะปราง
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  กุติการณ์
2. นางสาววาสนา  โอสถประสาท