สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพิมผกา  แจ้งพรหมมา
3. เด็กหญิงวันนา  บุญเถื่อน
 
1. นายอนุเวศ  พะเนตรรัมย์
2. นายชยพล  ชาชุมพร