สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวริศรา  โตมะนิตย์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เสาร์หมั่น
 
1. นางสาวไก่แก้ว  แสงกล้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 52.17 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เจริญศรี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดวงภาค
 
1. นางสาวไก่แก้ว  แสงกล้า
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุชาดา  กะการดี
 
1. นางสาวสุธิดา  โมนะ