สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กิมฮวด
 
1. นางอรนิต  สถาปนิกกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงปาลิตา  อดิษะ
 
1. นางศุภรัฎฐ์  ฉิมวงษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายจักรกฤษ  รักการงาน
2. เด็กชายรัชนนท์  ครูทำนา
3. เด็กชายศตวรรษ  กิมฮวด
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  คล่องแคล่ว
5. เด็กชายสราวุฒิ  อิ่นอ้าย
6. เด็กหญิงอธิชา  สุขเจริญ
 
1. นางศุภรัฎฐ์  ฉิมวงษ์
2. นางสาวศศิประภา  ฤาไกรศรี
3. นางสาวสุลาวัลย์  กำพุฒ