สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไกลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนพล  ศรีณะรงค์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีประหลาด
2. เด็กชายธีรเทพ  บุญสม
3. เด็กชายนัทกร  สุพล
4. เด็กชายพงศธร  เพ็ดตะกั่ว
5. เด็กชายรัชชานนท์  กิ่งผา
6. เด็กชายเดชา  วรรณสิงห์
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
2. นายชิษณูพงษ์  ศรีเมือง