สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรพิชญา  ชาภักดี
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงปลายฝัน  จรรยาศิริ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีเตชะ
3. เด็กหญิงวชิรญา  เทียนสำโรง
 
1. นางพรรณพรรษ  โชติทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนันฐิตา  ไอยลา
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริยา  นุชศิริ
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
5 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญา  แก้วมล
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายจารุเดช  ทองวัน
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย